“Inicjatywa Pracownicza” UP

 • “Restrukturyzacja” (czyt. kolejne zwolnienia) w Dziale Rozwoju
  Pod osłoną wakacji, 2 sierpnia 2023 r., Rektor ogłosił likwidację samodzielnego Działu Rozwoju, tworząc w zamian Dział Inwestycji i Rozwoju. Przyzwyczailiśmy się już, że “restrukturyzja” używana jest […]
 • Kolejna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
  Szanowni Państwo! Chcemy Wam wszystkim gorąco podziękować za to, że odwiedzacie naszą stronę, a niekiedy wspieracie nas komentarzem lub w innej formie. Dzieje się tak wiele, że […]
 • Dzień jak co dzień – znów restrukturyzacja
  Ostatnie decyzje władz uczelni znów zaskakują – tym razem de facto likwidacji ulega Dział Rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z pismem IP w tej sprawie… Pismo ws. […]
 • Zmiana nazwy uczelni – i co dalej?
  Czy nowa nazwa Uniwersytetu Pedagogicznego będzie lepsza od obecnej? Od kilku tygodni sprawa zmiany nazwy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej jest powodem publicznej debaty. Stało się […]
 • Nagrody, nagrody…
  W ostatnich miesiącach obserwujemy w Uniwersytecie Pedagogicznym prawdziwy „wysyp” nagród za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną, przyznawanych przez Rektora, prof. Piotra Borka. Nie kwestionując zasług wielu pracowników uniwersytetu […]
 • Zebranie Ogólne
  Szanowni Państwo, działając na podstawie Statutu OZZ “Inicjatywa Pracownicza”, Komisja Międzyzakładowa OZZ “Inicjatywa Pracownicza” przy Uniwersytecie Pedagogicznym i Nowej Erze zwołuje Zebranie Ogólne Członków i Członkiń, które […]
 • Sprzeciw wobec kolejnych prób ograniczania swobody działalności związku zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”
  Niejako na marginesie sprawy nowych kryteriów oceny okresowej pracowników Uczelni będących nauczycielami akademickimi (nasz pierwszy wniosek do władz w tej sprawie można przeczytać tutaj) Pan Rektor po […]
 • O restrukturyzacji – odsłona druga. Genialni stratedzy czy eksperymentatorzy amatorzy?
  Wprowadzenie W Uniwersytecie Pedagogicznym wdrażane są kolejne zaskakujące zmiany, potwierdzające, iż proces tzw. restrukturyzacji był i pozostaje działaniem niezwykle chaotycznym i niezrozumiałym dla osób, których te zmiany […]
 • Oświadczenie ws. likwidacji Instytutu Filozofii i Socjologii
  Szanowni Państwo! W dniu 4 maja 2023 roku na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego nr R.Z.0211.45.2023, wbrew składanym dyrekcji jednostki zapewnieniom, zlikwidowano Instytut Filozofii i Socjologii, przekształcając […]
 • Pedagodzy wobec zmiany nazwy uczelni
  I stało się. Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przegłosował decyzję o zmianie nazwy Uczelni (Uchwała nr 16.24.03.2023). Zatem już wkrótce zniknie określenie „pedagogiczny” […]
 • Ważne zmiany w Kodeksie Pracy
  Wczoraj (26 kwietnia 2023 r.) weszła w życie bardzo istotna nowelizacja Kodeksu Pracy, wynikająca z przyjęcia dyrektyw unijnych w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii […]
 • Oceny okresowe — wniosek do Rektora
  Na marcowym posiedzeniu Senatu Pan Rektor ogłosił, że w związku z licznymi zastrzeżeniami w sprawie przeprowadzenia ocen okresowych nauczycieli akademickich według nowych kryteriów postanowił przesunąć tę operację […]
 • Premie, dodatki, apanaże
  W tym poście opiszemy, jak funkcjonuje Rektorska Komisja ds. Pracowników Naukowo-Technicznych i Inżynieryjno-Technicznych i dlaczego przewodniczący największego związku zawodowego w UP otrzymuje co miesiąc premię w wysokości […]
 • Czy Uniwersytet Pedagogiczny zniknie z mapy Krakowa?
  Być może nie wszyscy jeszcze wiedzą, że najnowszym pomysłem obecnych władz UP jest usunięcia z nazwy uczelni wyrazu “Pedagogiczny”. Może to się stać szybciej, niż się nam […]
 • Nowe zasady oceny pracowników
  Jeśli dotarły do Państwa wieści, jakoby Inicjatywa Pracownicza w UP straciła uprawnienia organizacji związkowej, pragniemy Państwa uspokoić (albo wręcz przeciwnie): nasz związek wywiązuje się ze wszystkich ustawowych […]
 • Stanowisko “Inicjatywy Pracowniczej” w sprawie podwyżek wynagrodzenia „styczeń 2023″
  Tytułem wstępu: stałym, można rzec rytualnym elementem każdego spotkania Jego Magnificencji z pracownikami (np. podczas posiedzeń Senatu) stało się w ostatnim czasie oskarżanie “Inicjatywy Pracowniczej” o blokowanie […]
 • Uniwersytet Pedagogiczny, czyli kilka słów o ekonomii wykluczenia
  Pisząc te słowa próbuję zrozumieć naturę zdarzeń, w które uwikłała nas historia. Oswoić lęki, nazwać to, czego doświadczam od ponad dwóch lat. Odnaleźć sens w byciu świadkiem. […]

Starsze wpisy dostępne tutaj.